Kategoriarkiv: Lokaludvalget

Invitation til offentligt dialogmøde med byrådets udvalg på Båring Skole

Torsdag d. 4. oktober, kl. 16-17 stiller formænd/næstformænd for fem af kommunens politiske udvalg op til åbent dialogmøde på Båring Skole.

Flg. udvalg er repræsenteret d. 4. oktober:
– Skoleudvalget
– Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget
– Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
– Teknisk Udvalg
– Miljø- og Energiudvalget

Byrådet ønsker at styrke det lokale demokrati, løse væsentlige samfundsproblemer og arbejde med at styrke borgernes velfærd – sammen med borgerne. Dialogen mellem byrådet og borger skal styrkes, så kommunen kan udvikles.

Læs mere på www.middelfart.dk

Social- og Sundhedsudvalget deltager ikke d. 4. oktober, men kommer i stedet til Båring Skole d. 10. oktober, kl. 16-17.

Lokaludvalgsmøde, mandag 24/9 kl. 19.30

På mandag kl. 19.30 er der Lokaludvalgsmøde hos Anders Henriksen, Lyøvej 2. Lokaludvalgets møder er offentlige, så hvis du er interesseret i Lokaludvalgets arbejde, er du velkommen ved mødet

Dagsorden:
1. Poul og Novasol orienterer om mulighederne for at leje private boliger ud til turister
2. Båring nyt: orientering om den nye skærm
3. Drøftelse af svar fra Borgmesteren på vores brev om Båring Banke som bosætningsområde
4. Orientering fra tilflyttermødet som netop er afholdt
5. Orientering fra mødet om samlingssteder i Middelfart kommune
6. Direktionens budgetforslag
7. Orientering om arbejdet med etablering af ny efterskole i Båring
8. Evt

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg

Der afholdes generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, onsdag d. 25/4, kl. 19:30 i Båring Forsamlingshus.
Dagsorden: 2018-04-25 Dagsorden Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg

Lokaludvalget vil gerne benytte lejligheden til at diskutere hvordan vi får flere tilflyttere til Baaring Banke.

Efter generalforsamlingen vil tre lokale arbejdsgrupper fortælle om deres arbejde:

Seniorbofællesskab i Båring/Asperup
Skulpturstigruppen
Båring Vig Kystaktiviteter

Lokaludvalget giver en øl/vand.

Alle er velkomne.

 

Hvordan får vi flere tilflyttere til Baaring Banke?

De sidste tre år er vi blevet næsten 100 indbyggere færre på Baaring Banke (Asperup og Roerslev sogne).

Den udvikling kan for alvor ses på børnetallet, specielt i aldersgruppen fra 0 til 6 år.

Lokaludvalget frygter, at den negative tendens i indbyggertallet på Baaring Banke på sigt kan få alvorlige konsekvenser for skolen, Dagli’Brugsen, huspriserne, byggegrundene osv.

Hvis du vil give dit besyv med, så kom til lokaludvalgets generalforsamling:
Onsdag d. 25/4, kl. 19:30 i Båring Forsamlingshus.
Alle er velkomne. Vi giver en øl/vand.
Foreløbig dagsorden: 2018-04-25 Dagsorden Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg

Flot arrangement på Skulpturstien i Asperup

Stort fremmøde til skulpturstigruppens arrangement, med mange forskellige oplevelser undervejs. Billeder viser Skulpturstien før start, mødestedet ved kirken, start og velkomst ved skulpturstien, sangkor med julemelodier, Tina Rassings elever spillede julemelodier og  derudover var der historiefortælling, korsang samt musik foran De Mispelblom.

Tilflyttermøde

Lokaludvalget inviterer nye beboere på Baaring Banke (Båring, Asperup, Kærby, Roerslev osv.) til tilflyttermøde, hvor vi vil fortælle lidt om vores lokalområdes mange aktiviteter, foreninger, klubber osv.

Alle som er flyttet til 5466 Asperup fra andre kommuner end Middelfart siden 1/1-16 får en invitation i postkassen.
Er du flyttet til 5466 Asperup fra et andet sted i Middelfart kommune, så ved vi det desværre ikke, men du er naturligvis lige så velkommen. Husk venligst tilmelding…

Vi giver kaffe og kage og saftevand til børnene.

Tilmelding senest d. 1/9 til Mogens Nielsen på SMS: 41171958 (oplys: navn, adresse og antal deltagere).

Tid og sted:

Onsdag d. 6/9 kl. 19:00
Den Rytmiske Efterskole
Kaj Thanings Allé 4
5466 Asperup

 

 

På vegne af Baaring Banke Lokaludvalg
Lis Kristensen, Rasmus Enemærke og Mogens Nielsen

ÅBEN LANDSBY PÅ BAARING BANKE

Baaring Banke

ÅBEN LANDSBY PÅ BAARING BANKE

SØNDAG D: 24. SEPTEMBER kl. 11.00-13.30
Foreninger og erhvervsliv stiller stande/boder op omkring Brugsen eller Legepladsen for enden af Fynsvej.

Brugsen arrangerer grilning af pølser og diverse samt forestår salg af drikkevarer.
Lokaludvalget sørger for diverse formidlinger i skrevne- og elektroniske medier.
Meld venligst tilbage på mail senest d. 15/9 – 2017

Med Venlig Hilsen
Lokaludvalget på Båring Banke

Stor interesse for seniorbofællesskab

Onsdag d. 22/2 trodsede mere end 50, fortrinsvist gråhårede, mennesker den stærke blæst og fandt vej til Båring Forsamlingshus, for at høre mere om seniorbofællesskab.
Med friskbrygget kaffe og lækkert hjemmebag på bordene, blev de fremmødte præsenteret for tre oplæg fra folk med forstand på seniorbofællesskaber.
I løbet af de tre indlæg blev alle klogere på hvordan dagligdagen kan se ud i sådan et bofællesskab (det lød som om det er ualmindelig hyggeligt), hvad man skal tænke på hvis/når man vil være med til at starte et seniorbofællesskab (der var meget) og endelig hvordan det politiske system i Middelfart ser på fremtiden for seniorbofællesskaber (de kan vist godt lide ideen).

Et spændende møde blev rundet af med, at en arbejdsgruppe på fem personer blev nedsat og fik til opgave at udforske mulighederne for at skabe et seniorbofællesskab i Båring.
Arbejdsgruppen består af:
Liv Winther
John Winther
Ejvin Juul
Britta Christiansen
Lis Kristensen

Det bliver spændende at høre mere fra arbejdsgruppen i fremtiden.

Seniorbofællesskab i Båring?

Indbydelse til info- og ide-møde om mulighederne for etablering af seniorbofællesskab i Båring.
Onsdag d. 22/2-17, kl. 19:30 i Båring Forsamlingshus.

 

Hvad er et seniorbofællesskab?

Hvem bor sådan et sted?

Hvordan kommer man i gang?

Hvem af mine naboer er interesserede?

Er du også nysgerrig?

Så kom til infomøde i Båring Forsamlingshus, onsdag d. 22/2, kl. 19:30 og få svar.
Oplæg fra: Boligforeningen Lillebælt, Middelfart Kommune m.fl.

Der er kaffe og hjemmebagt kage.
Gratis arrangement, tilmelding er ikke nødvendig.

På gensyn
Baaring Banke Lokaludvalg                                        www.baaringnyt.dk/lokaludvalget

Søg penge fra LIP Ældrefond eller Ungdomsfond

LIPlogoIgen i år uddeler LIP Ældrefond og Ungdomsfond midler til projekter for ældre og unge i gl. Nørre Aaby kommune.

Ældrefonden støtter aktiviteter for ældre fra 60 år og op.
Der uddeles kr. 80.000,-
Ungdomsfonden støtter aktiviteter for unge mellem 12 og 20 år.
Der uddeles kr. 90.000,-

Ansøgningsfristen er 27/11-16.

Ansøgninger sendes til:
LIP Bygningsartikler
Industrivej 16
5580 Nørre Aaby
Mærkes hhv.: Ældrefond eller Ungdomsfond.

Læs evt. mere i UgeAvisen Vestfyn fra 25/10, side 3:
http://www.epaper.dk/ugeavisenvestfyn/aviser/uav4316/#

 

Er du vores lokale stifinder?

Lokaludvalget er af Middelfart kommune blevet inviteret til at deltage i en følgegruppe, som skal følge og vejlede kommunens arbejde med at udrulle den Stiplan, som blev vedtaget i 2015.


Det er en opgave, som lokaludvalget gerne vil have hjælp til. Vi søger derfor efter en eller flere, som kender vores lokalområde godt, som ved hvordan en god sti fungerer og som vil bruge nogle timer på at fortælle kommunens forvaltning om det.

Hvis det er noget for dig, så kontakt lokaludvalget, enten på: lokaludvalg@baaringbanke.dk eller ring til formand Rasmus Enemærke på tlf.: 86740200 eller 27515716.

Kommunen har indbudt til møde torsdag d. 1/12, kl. 17-18, hos Teknik- og miljøforvaltningen i Nørre Aaby.
Se kommunens oplæg til samarbejdet om stiprojekterne her: 2016-11 Status til lokaludvalg på stiplanens projekter

Baaring Banke Lokaludvalg
/Rasmus Enemærke

kulturhistorisk vandretur langs Kærbyvej

Vandring 7-8-16I søndags ved 15 tiden dukkede en gruppe på små 40 mennesker op på Den Nordvestfynske Skulptursti i Asperup, for at tage en kulturhistorisk vandretur langs Kærbyvej. Vandreturen var organiseret af Arbejdsgruppen for kulturel udvikling i Asperup og Roerslev sogne. Else og Kaj Jørgensen fra Byvejen, Niels Just Pedersen fra Kærby og Bodil 

 

Vandring 7-8-16,1Møller Pedersen fra Båring, fortalte med meget god viden, humor og glæde om livet, arbejde, kunst og kultur fra fortiden og nutiden langs Kærbyvej. Turen sluttede hos kunstneren Birgitte Thorlacius i Kærby, hvor der var mulighed for at kigge på kunst lavet af Birgitte og Frede Troelsen under nydelsen af en flaske øl, et glas vin og et stykke kage. Læs resten

Hejs flaget på lørdag! Dommerkomiteen for Årets Landsby 2016 kommer på besøg.

 

Lørdag d. 13/8 mellem kl. 10:00 og 11:30 besøger dommerkomiteen fra Landdistrikternes Fællesråd og Landsforeningen Landsbyerne i Danmark Båring-Asperup, for at tage et nærmere kig på vores landsby.

Dommerkomiteen ledsages rundt i Båring-Asperup og besøger en række af de steder og mennesker, som er med til at sætte præg på vores landsby.
Turen starter fra sognehuset og sender dommerkomiteen forbi bl.a. skulpturstien, boldbanerne, efterskolen, legepladsen og skolen for til sidst at ende ved Tvillingegården.

Vær med til at gøre dagen festlig ved at hejse flaget og lad ungerne lege på legepladsen, boldbanerne og i skolegården mellem kl. 10 og 11.
Udvalgte cirka-tidspunkter fra den stramme tidsplan:
Boldbaner: 10:22
Legepladsen: 10:34
Skolen: 10:40

Ruten kan ses på Google Maps.

En kulturhistorisk vandring fra Asperup til Kærby

Dreng med hundPressemeddelelse d. 29. juli 2016

Den Nordvestfynske Skulptursti er under fortsat udvikling.

Endnu en skulptur er opstillet på Den Nordvestfynske Skulptursti i Asperup. Skulpturen hedder ’Dreng med hund’, og er lavet af den norske kunstner Per Ung i 1966.

’Dreng med hund’ blev skænket af Albani Fonden i 1970, og havde sin plads ved Middelfart Rådhus, men har nu fået lov at blive deponeret på Den Nordvestfynske Skulptursti i Asperup.

Det er Arbejdsgruppen for Kulturel Udvikling i Asperup og Roerslev sogne der i samarbejde med kommunen, og ved hjælp af kunstnerne Steffan Herrik og Birgitte Thorlacius, har fundet skulpturens nuværende plads.

Arbejdsgruppen er meget taknemlig for at kunne vise den til publikum. Læs resten

Båring-Asperup i finalefeltet til “Årets landsby 2016”

Båring-Asperup er nomineret til Årets Landsby 2016!
“Og hvis flere gjorde, som man gør i Båring-Asperup, så skulle I bare se. Så var der SÅ meget liv i landdistrikterne, så alle ville derud!”
Vi giver Annette Vilhelmsen fuldstændig ret, og vi glæder os til at dele vores gode landdistriktliv hen over sommeren frem mod finalen afgøres i efteråret.
Kender du en historie, du vil dele med os?

Se indslag på TV2/Fyn.

 

Tak til lokalbefolkningen

IMG_0047Sikke en god åbning af skulpturstien!

Kære alle på Baaring Banke!

Sikke en stor opbakning skulpturstien fik fra lokalbefolkningen!

 

 

IMG_0042Vi i Arbejdsgruppen for Kulturel Udvikling vil hermed gerne sige STOR tak til alle, der har været med til at gøre det muligt at etablere skulpturstien!

Tak til dem, der gav et bidrag til transporten af skulpturerne og til dem, der gav inspiration, praktisk hjælp og kritik! 

  Læs resten

Baaring Banke kulturdag 2016

2 SkulptureArbejdsgruppen for Kulturel Udvikling på Baaring Banke glæder sig til at invitere alle beboere, foreninger og firmaer til Baaring Bankes første kulturdag!

 Et nyt tiltag, der bringer liv, glæde og positiv udvikling til vores del af kommunen.

 

Hvornår: søndag d. 1. maj
Hvor: Asperup
Kl. 13.00 åbningen af Nordvestfyns skulptursti på det store græsareal langs Kærbyvej i Asperup, med taler og musik. Skulpturerne er lavet af Frede Troelsen og Steffan Herrik.
Kl. 13.30 åbningen af atelier / galleri ’De Mispelblom’, Lærkestræde 4 (Christine Beelaerts)
Kl. 14.00 fernisering på Asperupgaard i forbindelse med åben have. 15 nordvestfynske kunstnere udstiller indendørs og i haven. Orkestret La Lisière spiller på gårdspladsen.
Det er lettest at parkere bilen på P-pladsen ved Asperup kirke, mellem Kirkestræde 1 og Kirksestræde 3, 5466 Asperup. (omkr. 200 m fra stien, galleriet og Asperupgaard).

Landdistriktspulje 2016 er åben

logo landdistrikspuljenSå er Middelfart Kommunes Landdistriktspulje 2016 åben. Byrådet har på sit sidste møde vedtaget at uddele 990.337 kr. til landdistriktsprojekter, og ansøgningsfrist for puljen bliver mandag, den 30.5.2016.
Gør venligst foreninger, klubber og organisationer i jeres lokalområde opmærksom på denne mulighed.
I finder ansøgningsskema, vejledning og flere informationer om puljen her på kommunens hjemmeside:http://www.middelfart.dk/Kultur%20og%20fritid/Pulje%20til%20landdistriktsprojekter.

Venlig hilsen
Sabine Christensen

Fundraising- og udviklingskonsulent
Staben
Teglgårsparken 103
5500 Middelfart
www.middelfart.dk 

telefon   +45 8888 5500
*direkte   +45 8888 5010
telefax:  +45 8888 5501   

 

Baaring Banke Lokaludvalg – en kort introduktion

Baaring Banke Lokaludvalg
– lokaludvalget for Asperup og Roerslev sogne
– generalforsamling, mandag d. 18/4, kl. 19:30 i Båring Forsamlingshus

Lokaludvalgets formål og opgaver

– Medvirke til at skabe rammerne for fortsat positiv udvikling på Baaring Banke, bl.a. ved at vedligeholde Udviklingsplanen for Asperup og Roerslev sogne.
– Et ud af 10 lokaludvalg i Middelfart kommune, som hver især har som formål at gøre det attraktivt at bo i deres respektive lokalområder og at fungere som borgernært bindeled mellem kommune og lokalbefolkning.
– Øge byrådets kendskab til og fokus på Baaring Banke gennem konstruktiv dialog.
– Høringsberettiget i alle sager, som har betydning for lokalområdet.
– Uformelt samarbejde med de øvrige ni lokaludvalg i Middelfart kommune.
– Syv medlemmer (og to suppleanter), der mødes 6-8 gange årligt i en hyggelig atmosfære.

Gevinst som lokaludvalgsmedlem

– Mulighed for at sætte et personligt aftryk på den positive udvikling på Baaring Banke.
– Øget kendskab til dit eget lokalområde – ofte i kraft af røverhistorier fra ”de indfødte”.
– Øget kendskab til de øvrige andre lokalområder i Middelfart kommune, via det uformelle samarbejde med de øvrige lokaludvalg.
– Udvidet kontaktflade til kommunens politikere og forvaltning, udenom partipolitik.
– Mulighed for at skabe nye lokale venskaber med andre ”lokal-patrioter”.

Er du interesseret i at blive en del af Baaring Banke Lokaludvalg?

Mød op til generalforsamlingen, mandag d. 18/4, kl. 19:30 i Båring Forsamlingshus og se om du kan blive valgt.
Har du spørgsmål, så kontakt lokaludvalget på lokaludvalg@baaringbanke.dk eller formand Rasmus Enemærke på tlf.: 86740200/27515716.

Se evt. mere på: www.baaringnyt.dk/lokaludvalget

Vil du give et lille bidrag til opstilling af stenskulpturer langs Kærbyvej i Asperup

Matrikel 47C langs Kærbyvej i Asperup

Projektet fattes penge og håber derfor på at lokale borgere vil være med til at give et lille bidrag til projektet – forskønnelse af Båring-Asperup med en kultursti.

Sidste år blev der indgået en aftale mellem Arbejdsgruppen for Kulturel Udvikling og kunstneren Birgitte Thorlacius, om at opstille skulpturer på den planlagte skulptursti langs Kærbyvej. Skulpturerne er lavet af den lokale billedkunstner Frede Troelsen, der desværre døde i sommeren 2014.
Et bidrag, små som store, til at dække udgifterne til fragt og placering af skulpturerne, er velkomne. I alt bliver udgiften ca. kr. 15.000. 
Bidrag kan indbetales på vores konto i
NORDEA Bank: Reg.-nr.: 5870 Konto-nr.: 07 48 63 15 50. Læs resten

Nyt fra Båring Banke Lokaludvalg

Baaring BørneuniversI 2016 vil vi i lokaludvalget bestræbe os på, at gøre det arbejde vi laver mere synligt og tilgængeligt for alle der bor i vores lokal område. En af måderne vi vil gøre det på er, at fortælle om det der optager lokaludvalget lige nu og som drøftes på lokaludvalgsmøderne.

Udvikingsmødet tilbage i november mundende ud i mange god forslag. Lokaludvalget har besluttet at gå videre med dem, hvor interessen var særlig stor. Tovholderne for grupperne er blevet eller bliver kontaktet meget snart.

  • Trafikgruppen: Rasmus Enemærke er kontaktperson

  • Sheltergruppen: Tine Busk er kontaktperson

  • Stigruppen: Anders Skov Henriksen er kontaktperson

  • Fårelaug: Tue Lundberg er kontaktperson

  • Redskabsskur: Tue Lundberg er kontaktperson

  • Wall and talk: Dorte Møller Madsen er kontaktperson

  • Byt til nyt: Dorte Møller Madsen er kontaktperson

  • Udnyttelse af området på Båring Banke: Hans Erik

Lokaludvalget har sat mål for udviklingen af de forkellige grupper og tovholderne tager initiativ til at indkalde de der udviste interesse for de enkelte grupper til et første møde inden udgangen af april. Læs resten

Resume af udviklingsmøde for Baaring Banke

Vi udvikler Båring Banke (2)

Det bliver bestemt ikke kedeligt at bo på Baaring Banke, hvis (når) alle de gode ideer, der blev fremlagt på udviklingsmødet den 5/11, bliver ført ud i livet.
De ca. 40 fremmødte idemænd og -kvinder udvekslede og skabte ideer under fem temaer: Naturen i brug, Tag godt imod, Deleøkonomi, Sjov i gaden og Det frie tema.
Der blev i løbet af aftenen diskuteret lystigt omkring de fem borde, hvor ideerne blev skrevet ned sammen med navnene på dem, som gerne vil give et nap med at føre dem ud i livet.
Ideerne strakte sig fra etablering af byttecentral, fælles maskinpark, fårelaug, fødevarebasar på Båring Bakke og oldekolle over firmajulefrokost, familiefest og
walk & talk til bedre naturoplevelser på nye og gamle stier, evt. med nye shelters, samt bedre trafiksikkerhed på Middelfartvej.
Lokaludvalget håber, at der henover vinteren etableres en række driftige arbejdsgrupper, som vil arbejde med at føre de gode ideer ud i livet.
Alle interesserede, som ikke lige var til stede på udviklingsmødet, er naturligvis mere end velkomne til at deltage i en eller flere arbejdsgrupper. Kontaktoplysninger og anden information om den fortsatte ud-
vikling kan findes på: www.baaringnyt.dk/by-i-udvikling eller på facebookgruppen: Vi udvikler Båring Banke.
Lokaludvalget