Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

Generalforsamling i Båring Banke Lokaludvalg

onsdag den 19. august

kl 19.00

i Båring forsamlingshus

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Valg af 3 medlemmer plus 2 suppleanter
5. Valg af 1 revisor + 1 revisorsuppleant
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Båring Banke Lokaludvalg
Formand
Tine Busk
Skovgyden 11
5466 Asperup
Del på Facebook

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Facebook