Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

Regler og vilkår

Hvad er Båring Nyt?
Nyheder og informationer om vores omegn (Asperup og Roerslev sogne) serveret direkte til dig på fire platforme: Hjemmesiden www.baaringnyt.dk, nyhedsmailen, Facebook-gruppen Båring Nyt og skærmen Dagli’ Brugsen Asperup.
Til glæde for alle. BåringNyt.dk ligger direkte under Baaring Banke Lokaludvalg og er bundet til nogle retningslinjer:
Vil du gerne have dit indlæg med?
Da gruppen formelt set drives af Baaring Banke Lokaludvalg, er gruppen kun for indlæg, der har en generel interesse for lokalområdet.
Det betyder at flg. typer indlæg IKKE kan godkendes:
 • Indlæg der indeholder reklame for private virksomheder eller på anden måde er rent kommercielle
 • Indlæg der er af politisk karakter
 • Indlæg om billetsalg til rent kommercielle begivenheder eller anden form for direkte eller indirekte salg
Hvad må jeg lægge op?:
 • Indlæg fra lokale foreninger, virksomheder eller privatpersoner, som vil sprede budskaber af almen lokal interesse.
 • Indlæg om lokale aktiviteter, arrangementer, budskaber, oplysninger, nyheder og lignende af almen lokal interesse.
 • Indlæg om Ikke-kommercielle arrangementer med deltagerbetaling og billetsalg til arrangementer i foreninger kan godkendes, hvis de vurderes at have særlig lokal interesse.
Hvordan lægger jeg et indlæg op?:
 • Når du lægger et opslag op i gruppen, kommer de ikke op med det samme. De skal først godkendes af redaktionen.
 • Redaktionen på BåringNyt.dk vurderer hvert enkelt opslag og godkender eller afviser dem på baggrund af ovenstående retningslinjer.
 • Redaktionen er blot mennesker, så skulle et indlæg ved en fejl blive godkendt, kan det senere blive fjernet.
Ophavsrettigheder:
Når du lægger indlæg op, er du personligt ansvarlig for, at dine indlæg overholder gældende lovgivning, og at dine indlæg ikke krænker andres rettigheder, fx ophavsret til tekst, illustrationer eller fotos:
 • Tjek altid, om du har ret til at bruge illustrationer/fotos.
 • Skriv hvem, der har taget det anvendte foto, hvis ikke du eller fx din forening selv har taget det.
 • Hvis du er i tvivl, om du har lov til at bruge fx et foto, så undgå det hellere.
 • Ring evt. om tilladelse hos ophavsmanden.
 • Overvej altid om et foto/billede på nogen måde kan krænke tredjemands rettigheder.
 • På Datatilsynets hjemmeside kan du læse om offentliggørelse på internettet af billeder af genkendelige personer. https://www.datatilsynet.dk/borger/internettet/billeder-paa-internettet/.
 • Redaktionen på BåringNyt.dk forbeholder sig ret til uden varsel at fjerne illustrationer, fotos eller tekst, som vurderes at krænke tredjemands rettigheder.
 • Redaktionen på BåringNyt.dk hæfter ikke for erstatningskrav, der måtte blive rejst af rettighedshavere til tekst, illustrationer eller fotos, som er lagt op i gruppen af de enkelte brugere. For sådanne krav hæfter alene den bruger, som har lagt materialet op.
Kontakt: post@baaringnyt.dk
Med venlig hilsen
Redaktionen