Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

Skoler og daginstitutioner

Båring Skole

Velkommen til “Båring Børneunivers”, som er beliggende midt i Asperup sogn. Børneuniverset opstod i august 2013, ved en sammenlægning af Båring skole med skolefritidsordning og Båring børnehus med børnehave og vuggestue.

Du kan læse deres egen beskrivelse af børneuniverset her

Lidt mere historie og information

Se fakta om skolen her.

En af de væsentlige årsager til, at indbyggertallet i Asperup sogn fra 1995 til 2008 var i stand til at stige med 20%, er tilstedeværelsen af Båring Skole.
En optælling i 2010 viste, at 63% af skolebørnene på Båring Skole bor indenfor en radius på 1 km fra skolen, til trods for at skoledistriktet dækker de to sogne, begge med et relativt stort opland.
Båring Skole har godt 180 elever fordelt på 0. – 6. klasse. På de fleste årgange er der en enkelt klasse typisk med 20-25 elever, men to årgange er så store, at der er oprettet to klasser. Skolen fejrede i 2013 50-års jubilæum og ser frem til at blive endnu ældre. Der er derfor afsat midler i kommunens budget til en omfattende renovering af skolen.

Renovering af Båring SkoleBåring Skole blev, i et besparelsesforslag fra
2010, foreslået lukket med virkning fra 2011.
Skolen blev bevaret, bl.a. takket være en stor og ihærdig indsats fra rigtig mange lokale beboere,
der overfor kommunens politikere, på forskellig vis argumenterede for skolens økonomiske og sociale værdi for lokalsamfundet og kommunen. I Middelfart kommune er fem af de seks sogne, som oplevede befolkningsnedgang fra 1999 til 2010 kendetegnet ved ikke at have en folkeskole indenfor sognegrænsen.

Båring Skole ligger centralt på Byvejen i Båring. Lige ved siden af ligger Båring Børnehus (vuggestue + børnehave). Skole og Børnehus er i 2013 blevet samlet i institutionen Båring Børneunivers og danner således den trygge ramme for ca. 250 børns hverdag.

Børneuniverset

Båring Børneunivers beliggende i Båring-Asperup er en ny type institution, som er startet op 1. marts 2013. Båring Børneunivers dækker over Båring skole, SFO1- og SFO2-tilbud, samt et dagtilbud med vuggestueafdeling. I 2010 blev
de to lokale dagtilbud samlet i Båring Børnehaves arealer lige ved Båring skole.
Dagtilbuddet fremstår i 2013 som et moderne gennemrenoveret dagtilbud, normeret til 65 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser.

3 små cyklisterVision

En innovationsproces til den pædagogiske
udvikling af Båring Børneunivers er sat i gang og
den pædagogiske vision er:
• Børneuniverset vil fokusere på, at alle uanset alder og evner skal glæde sig til at benytte
universet hver dag • Børneuniverset skal rumme masser af nærvær,
omsorg og synlige pædagoger og lærere • Børneuniverset vil være bygget op om et levende, rummeligt og eksperimenterende miljø • Børneuniverset vil have fokus på kontinuitet og sammenhæng i børnenes opvækst, for derved at
øge deres tryghed, trivsel, udvikling og læring • Børneuniverset vil have fokus på naturen og udendørs aktiviteter.