Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

Stier og turforslag

RUTE 2: Båring Vig ca. 5,0 km. 
P-plads ved Båring forsamlingshus på Middelfartvej.
Følg Lykkegårdsvej til gården Løkkegård på toppen af bakken og videre ad markvejen. Drej til venstre ad Sommerlandsvej og derefter til højre ad Skyttevej. Følg grusvejen ligeud i svinget og hold til højre, når vejen deler sig. Drej til venstre over den lille Ørredbæk inden stranden. Følg den meget smukke sti ind gennem bøgeskovens kupperede terræn forbi et gammelt ”amfiteater” og en lille skovsø og videre ud til Skovgyden. Drej til venstre og gå op til krydset ved Middelfartvej. Drej til venstre og gå tilbage til P-pladsen.
Stien består af grus-/markvej, blød skovvej og et stykke moderat trafikeret asfaltvej. Den er meget varieret og køn. Området er et meget smukt kultur- og naturlandskab med en fantastisk udsigt.
Der er fin mulighed for at kombinere turen med et havbad og hvil på bænke ved kysten. 
Der er mulighed for diverse afkortninger og variationer på ruten, evt. med parkering ved Skyttevej.    

Baaring_Vig_rundtur JPG

RUTE 1: Båring Asperup ca. 2,9 km. 
Parker f.eks. ved Asperup Kirke. Der er flere P-muligheder/startsteder på ruten.
Gå ad Kirkestien, drej til venstre ad Lindegårdsvej og derefter til højre ad stien nordpå.
Følg stien og drej til højre inden sportspladsen over til Byvejen. Følg denne nordpå og drej til højre ad Lyøvej rundt om boligområdet. Nyd den gode udsigt over landskabet og drej så videre mod syd til Kærbyvej. Denne følges til højre og lidt efter følges Lærkestræde til venstre. Kryds Hindeballevej og gå ad Kirkestien tilbage til P pladsen.
En meget hyggelig sti i et gammelt og nyt landsbymiljø med god udsigt over omegnen. Stien er det meste af vejen asfalteret. Korte strækninger er græsvej. Der er en del bænke, så man kan hvile benene under vejs.  

Baaring_rundtur JPG

RUTE 3: Føns ca. 2,5 km. 
Ruten starter ved ishuset, hvor man går til højre ad Føns Strandvej og følger den offentlige sti via Præsteengen til Ovnhusvej og Fønsvej. Slå evt. et smut op til kirken og nyd den flotte udsigt over den nye Fønsvang sø. Gå tilbage gennem landsbyen ad Fønsvej og drej til højre ad Vigen. Efter ca. 20 m i strandkanten hen mod Føns Strandvej går man på en græsvej mellem fredede strandhuse til Juul Nielsensvej og Vedbenvej tilbage til parkeringspladsen.

Ruten er varieret og går på asfalt, grus- og græsveje samt ca. 20 m på strandkant. Den går langs marker med græssende kvæg, igennem idyllisk landsby med velholdte små bindingsværkshuse og gamle gårde. Ved stranden ligger charmerende fredede strandhuse smukt på græsarealer. I Lillebælt kan man tage sig en dukkert ved den gode badestrand eller sætte sig ved borde og bænke og nyde udsigten, ofte til både drage- og vindsurfere.

Fons_rundtur JPG

Sti mellem Nr. Aaby og Føns.1

 Sti mellem Nr. Aaby og Føns.2

 

RUTE 4: Kongebroløbet 6 km rute.

Ruten starter ved Middelfart Stadion, Adlerhusvej 3, 5500 Middelfart, hvor man går man under jernbanetunnellen og op og følger Brovejen til højre. Derefter til venstre ad Hindsgavl Alle og bagom slottets gårdsplads. Her kommer man langs med Granhækken og krydser Galsklintvej. Derefter går ruten til højre ind gennem plantagen med mange forskellige store nåletræer ud til kysten med Vasnæs Batteri og det gamle Søbad og under Den Gamle Lillebæltsbro. Videre på en smuk sti langs kysten ved Dyrehaven, forbi Kongebrogården og Grimmershus. Her går man op forbi Kirkegården og følger en hyggelig sti tilbage til Stadion.

Ruten har været brugt til det traditionsrige Kongebroløb i 30 år, og man får lejlighed til at se en stor del af det smukke og varierede terræn på Hindsgavl. Halvøen rummer helt specielle landskabelige, naturmæssige samt kulturhistoriske værdier.

Rute 5: Kongebroløbet 9,6 km rute.

Ruten starter ved Middelfart Stadion, Adlerhusvej 3, 5500 Middelfart, hvor man går man under jernbanetunnellen og hen over Brovejen. Videre gennem skoven, langs åben mark, ad Hindsgavl Alle og bagom slottets gårdsplads ned til kanten af engområdet Sudden. Igennem plantagen med mange forskellige store nåletræer forbi skovsøen og ud til vejen ved Gals Camping. Langs Galsklint går ruten helt ude langs vandkanten, hvor også Vasnæs Batteri passeres. Efter det gamle Søbad svinger ruten sig op i skoven og går under den Gamle Lillebæltsbro og videre langs Dyrehaven og forbi Kongebrogården langs kysten. Ved Grimmershus går man op langs med Kirkegården og kommer ad en hyggelig sti tilbage til Stadion.

Ruten har været brugt til det traditionsrige Kongebroløb i 30 år, og man får lejlighed til at se en stor del af det smukke og varierede terræn på Hindsgavl.  Halvøen rummer helt specielle landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier.

Hindsgavl_rundture.2

 Rojle Klint.1

 Rojle Klint.2

Rojle Klint.3