Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

Donationer

Donation søgesStøt BåringNyt.dk med en lille, medium eller stor donation!

BåringNyt.dk er den fælles digitale nyheds- og informationsportal for beboerne på
Baaring Banke (Asperup, Båring, Kærby, Roerslev og omegn).
BåringNyt.dk har tilknyttet en facebook-gruppe og opdaterer ugentligt info-
skærmen i Dagli ́Brugsen med de seneste nyheder, så de når ud til så mange som
muligt.
Alle lokale (foreninger, virksomheder og privatpersoner) kan gratis bruge siden til at sprede budskaber af almen lokal interesse.
Siden drives af en frivillig redaktion, der er en arbejdsgruppe under Baaring Banke
Lokaludvalg.
Til sikring af BåringNyt.dk’s fremtid har redaktionen brug for ussel mammon til at
dække udgifterne til drift af siden. Det koster lige nu ca. 500 kr. om året at drive
siden (domæner, webhotel og andre småting).
Vil du, din forening eller dit firma støtte BåringNyt.dk, så indbetal et valgfrit beløb på konto: 5870 – 0124 502 993 i Nordea Bank.
Donationer behandles fortroligt.
BåringNyt.dk’s konto og regnskab administreres af lokaludvalget.
På forhånd tak for støtten!

Lidt mere om baaringnyt.dk:

Facebook-gruppen har pt. små 400 medlemmer og administreres af seks administratorer, der sørger for at lægge nyheder, som lægges ind på BåringNyt.dk ind på debat-feedet på facebook-gruppen, så det spredes via denne kanal også.
En gang om ugen (normalt i weekenden) laves et udtræk af den seneste tids aktiviteter på BåringNyt.dk. Disse lægges som et diasshow ind på info-skærmen i Dagli’Brugsen Asperup, der er tændt i hele butikkens åbningstid. Det er via denne skærm at mange, som ikke er på facebook etc. får deres informationer om aktiviteter på Baaring Banke.
BåringNyt.dk fremhæves ofte af kommunens forvaltning som en af de infoland-sider der fungerer bedst og har mest lokal aktivitet. Det er vi lidt stolte af og meget glade for.
Alle lokale (foreninger, virksomheder og privatpersoner) kan gratis bruge siden til at sprede budskaber af almen lokal interesse.
Siden drives af en frivillig redaktion, der er en arbejdsgruppe under Baaring Banke Lokaludvalg.
Redaktionen tilbyder at lægge nyheder og aktiviteter ind på BåringNyt.dk, hvis de får tekst og billeder tilsendt i rimelig tid. SE! Få noget på baaringnyt
Reklamer for begivenheder eller omtale af særlige arrangementer, hvor afsenderen har en kommerciel interesse kan også lægges ind på BåringNyt.dk, så længe arrangementet er åbent for alle og har almen interesse.
Foreløbig har vi ikke haft deciderede sponsor-/banner-reklamer, men muligheden for at åbne for sådanne er til stede, da kommunen ikke har udstedt forbud mod sådanne på siden. Det kræver dog en diskussion af emnet i redaktionen.
Hvis man er storforbruger, kan man få tildelt administratorrettigheder til BåringNyt.dk, så man selv kan lægge både aktiviteter og nyheder ind på siden. En del foreninger har allerede denne mulighed.
Foreninger kan efter aftale få egen underside på BåringNyt.dk. Det har fx Båring Legepladsforening og Båring Forsamlingshus.
Til sikring af BåringNyt.dk’s fremtid har redaktionen brug for ussel mammon til at dække udgifterne til drift af siden. Det koster lige nu ca. 500 kr. om året at drive siden (domæner, webhotel og andre småting).
BåringNyt.dk ligger på portalen infoland.dk. Udgifterne til denne portal betales indtil august 2018 af Middelfart kommune, der har lavet denne aftale for alle kommunens lokaludvalg.
Lokaludvalgene presser på at denne ordning fortsætter efter august 2018, men det er ikke garanteret endnu.
Når der alligevel er udgifter til at drive BåringNyt.dk, skyldes det at vi har valgt at købe domænerne: www.båringnyt.dk og www.baaringnyt.dk med tilhørende webhotel til www.baaringnyt.dk, så det er nemt at finde hjemmesiden.
Infoskærmen i Brugsen er betalt af lokale støtter (BAMOK, BGF og lokaludvalget), men skal måske skiftes på et tidspunkt, så det vil være sund fornuft at have lidt kapital til et sådant skifte.
Redaktionen arbejder 100% frivilligt og gratis, men som i andre foreninger, vil det være god stil, hvis foreningen kan give et lille bidrag til kaffe og kage, når der holdes møder, så de 500 kr. rækker ikke langt.
Vil du, din forening eller dit firma støtte BåringNyt.dk, så indbetal et valgfrit beløb på konto: 5870 – 0124 502 993 i Nordea Bank.
Donationer behandles fortroligt.
BåringNyt.dk’s konto og regnskab administreres af lokaludvalget.
Det er for nyligt blevet besluttet at BåringNyt-arbejdsgruppen kom ind under lokaludvalgets vinger.
Hidtil har projektet kørt som en selvstændig enhed med navnet: Lokal Kommunikation, hvor der ikke har været en decideret forening med tilhørende regnskab etc. Mange udgifter til opstart og drift er afholdt af privatpersoner i denne gruppe.
På samme tid er regnskabet og udgifter overgået til lokaludvalget.
Lokaludvalgets kasserer vil fremover stå for regnskabet for BåringNyt, som holdes adskilt fra lokaludvalgets regnskab.
Regnskaber for BåringNyt.dk vil blive fremlagt i forbindelse med lokaludvalgets
generalforsamlinger.
Det er alene lokaludvalgets kasserer og revisor, som har adgang til at se de enkelte donationer/donorer.

På forhånd tak for støtten!
Med din støtte er du med til at markere en interesse for BåringNyt.dk
Du er med til at sikre fortsat drift og udvikling af BåringNyt.dk.