Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

Lokal Kommunikation

Landsbyen længst fremme i Danmark – måske verden –
med avanceret informations- & kommunikationsløsning

lykkedes det, løsningen står klar til indvielse 2/4 2014. Efter mere end 1 års forarbejde kan den lokale forening, Lokal Kommunikation, nu præsentere løsningen, som lokalområdet længe har higet efter:

  • Fælles løsning for alle beboere, foreninger og institutioner
  • Samlet kalender, hvori alle aktiviteter kan findes og koordineres
  • Samlet strøm af nyheder på tværs af disse
  • Automatiske nyhedsbreve
  • Leveret i lommen til beboerne via Facebook
  • Også rettet mod potentielle tilflyttere og turister
  • Storskærm i Dagli’ Brugsen til forbipasserende og de, der ikke er på nettet.

Lokal Kommunikation

Lokal Kommunikation er udviklingsgruppe, med reference til Lokaludvalget. Gruppen oprettedes i 2011 i forbindelse med igangsættelse af arbejdet omkring at etablere en lokal udviklingsplan.

Gruppen er åben for alle og vi mødes hos hinanden efter behov for at koordinere og følge op på uddelegerede opgaver. Vi er pt. 4 personer.

Har du lyst til at deltage, er du velkommen til at kontakte os via post@baaringnyt.dk.