Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

Generalforsamling i Lokaludvalget

Der afholdes ordinær generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, mandag d. 17. april 2023, kl. 19:00 på Båring Skole.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Valg af tre lokaludvalgsmedlemmer
  På valg er: Line Busk, Rune Moesgaard og Claus Pedersen
  Valg af to suppleanter
 5. Valg af revisor og revisorsuppleant
 6. Indkomne forslag
  Forslag skal være formanden i hænde senest d. 10/4-23 på: lokaludvalg@baaringbanke.dk.
 7. Evt.

Amalie Bergholdt vil fortælle lidt om Båring Banke Grønne Nabofællesskaber

 

 

Del på Facebook

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Facebook