Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

Søg Realdanias pulje ”Underværker”

Realdania inviterer alle, der arbejder frivilligt og engageret med at skabe nye rammer for fællesskaber, nye mødesteder og større livs­kvalitet i det byggede miljø, til at føre projektdrømme ud i livet.

Der støttes: Underværker er projekter, der gror nedefra og kommer mange men­nesker til gavn. Underværker er fysiske rammer af høj kvalitet, som samler lokalsamfundet og gør en forskel, der kan ses og mærkes. Projekter, som udvikler nye rammer for fællesskaber eller tager vare på eller nytænker det eksisterende.

Se eksempler på de projekter, som fik støtte i sidste ansøgningsrunde: https://realdania.dk/nyheder/2020/06/undervaerker?utm_medium=email&utm_campaign=18%20nye%20ildsjleprojekter%20fr%20sttte%20fra%20Undervrker-kampagnen&utm_content=18%20nye%20ildsjleprojekter%20fr%20sttte%20fra%20Undervrker-kampagnen+CID_88b7cf6ee0282162bc94b0f52aad4f60&utm_source=Nyhedsbrev&utm_term=18%20nye%20ildsjleprojekter%20fr%20sttte%20fra%20Undervrker-kampagnen

Hvem kan søge? Projektstøtten kan søges af alle, der arbejder frivilligt og engageret med at skabe nye rammer for fællesskaber og forbedre og udvikle lokalsamfundet gennem det byggede miljø. Det er afgørende, at dit projekt skaber nyt liv, nye mødesteder og større livskvalitet for bru­gere og lokalsamfund.

Hvad bliver der lagt vægt på? Ved bedømmelsen lægges der vægt på:

  • At projektet bygger på en god og original idé
  • At projektet nyder stor opbakning
  • At projektet har et alment sigte og gør en forskel for mange
  • At projektet skaber livskvalitet gennem det byggede miljø
  • At der står en kompetent, begejstret og blivende organisation bag projektet
  • At projektet har en bæredygtig anlægs- og driftsfinansiering

Tilskud:   Der kan maksimalt ansøges om 1.000.000 kr. til et projekt. Afhængig af projektets størrelse og finansieringsbehov vil der blive lagt vægt på medfinansiering.

 Ansøgning: Se vedhæftede vejledning.

Ansøgningsfrist: 11.9.2020

 Læs mere her: https://www.undervaerker.dk/

Venlig hilsen

Sabine Christensen
Fundraising- og udviklingskonsulent

Staben

Nytorv 9

5500 Middelfart

www.middelfart.dk

Del på Facebook

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Facebook