Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg.

Søndag d. 22/8, kl. 14 på Båring Skole.

Dagsorden i flg. vedtægterne:

– Valg af dirigent
Formandens beretning
– Regnskab
– Valg af lokaludvalgsmedlemmer
Tre medlemmer er på valg:
Ulrik Andersson
Claus Pedersen
Rune Moesgaard
Valg af suppleanter.
Begge suppleanter er på valg:
Hans Erik Nielsen og Rasmus Enemærke
– Valg af revisor og revisorsuppleant
– Indkomne forslag
Forslag skal være formanden i hænde senest d. 15/8-21.
– Evt.

Fra Byrådet vil Anja Reilev (A) orientere om det kommende arbejde med Bæredygtige Lokalsamfund.

Dagsordenen kan også ses her: 2021-08-22 Dagsorden Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg

 

Del på Facebook

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Facebook