Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

Generalforsamling i Lokaludvalget

Der afholdes ordinær generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, tirsdag. 29/3, kl. 19:00 i Båring Forsamlingshus.

Dagsordenen er flg.:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Valg af fire lokaludvalgsmedlemmer
Genopstiller: Peter Ingemann Björklund og Nicki Bramsen
Genopstiller ikke: Tine Busk og Dorthe Frimann Nielsen
Valg af to suppleanter
5. Valg af revisor og revisorsuppleant
6. Indkomne forslag
Forslag skal være formanden i hænde senest d. 22/3-22 på: lokaludvalg@baaringbanke.dk.
7. Evt.

Du kan også finde dagsordenen her: 2022-03-29 Dagsorden Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg

 

Del på Facebook

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Facebook