Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

Udviklingsprojekter 2012 – et resumé – Stigruppen

Båring Banke i udvikling 2Mange mennesker, stort engagement og viljen til, at der skulle ske noget, resulterede på sidste udviklingsmøder i 2012/2013, at en række lokale projekter blev sat i søen. Nogle blev gennemført, andre er døde eller parkerede og igen nogle lever i bedste velgående. 

Her følger en status for det fjerde af de 9 gamle projekter:

Om Stigruppen

Stigruppen opstod med ønske om, at lave den gamle banesti om til en trampe/vandresti. Sammen med andre stigrupper langs banestien undersøgte de mulighederne. Byrådet har i 2015 vedtaget, at der skal etableres sti på arealet.

Gruppen har meddelt følgende status:

Stigruppen opstod for et par år siden. Fire lokale personer udgjorde stigruppen, heriblandt en repræsentant fra Baaring Banke Lokaludvalg. Gruppen opstod, fordi der var et behov, blandt borgerne i vores lokalsamfund, for at undersøge mulighederne for anvendelse af den gamle banestrækning som trampe/vandresti.

Banestien vil give en sti mellem byerne i stil med den sti, der blev lavet ved nedlæggelsen af banestien i ‘70erne mellem Brenderup og Holse. Her vil man kunne vandre uden at møde motoriserede køretøjer. Der er mange natur- og sportsglade beboere i vores sogne, og opbakningen var stor.

Vi gik i gang med at undersøge mulighederne i tæt samarbejde med stigrupperne fra Ravko, Brenderup, Fjelsted/Harndrup og kommunens tekniske forvaltning. Over en længere periode kontaktede stigrupperne de berørte lodsejere for at drøfte banestien. Imidlertid havde et flertal i Middelfart Byråd vedtaget, at der skulle laves en stiplan over hele kommunen.

Stiplanen blev vedtaget d. 7. april 2015. Vores banesti står desværre som nr. 10 og nr 20 på listen over stierne, der bliver anlagt de kommende mange år (se informationer på kommunens hjemmeside).

Vi, i den nedlagte stigruppe, håber på at der snart kommer gang i etableringen af banestien. Men vi ved at det kun kan lykkes hvis lodsejere og lokalbefolkningen bakker op om planen. Det kunne være så dejligt hvis vores børn, børnebørn, unge og gamle mennesker, vandreklubberne, turister osv. kunne nyde en dejlig tur via den gamle banesti.

Del på Facebook

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Facebook