Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

Udviklingsprojekter 2012 – et resumé – Offentlig trafik

Båring Banke i udvikling 2Mange mennesker, stort engagement og viljen til, at der skulle ske noget, resulterede på sidste udviklingsmøder i 2012/2013, at en række lokale projekter blev sat i søen. Nogle blev gennemført, andre er døde eller parkerede og igen nogle lever i bedste velgående. Se den gamle udviklingsplan her.

Her følger en status for det andet af de 9 gamle projekter:

Om Offentlig trafik

Tomme busser er naturligvis et oplagt emne for besparelser i de kommunale budgetter. En af udfordringerne for landsbymiljøerne er – på trods af dette – at sikre, at beboere uden egen bil har bekvem adgang til de større byer og faciliteter i området og kommunen. Derfor opstod gruppen ”Offentlig trafik” for at være ”vagthund” på dette område.

Gruppen har meddelt følgende status:

Offentlig trafik i Asperup Roerslev Sogne
Med ændring i lokalbefolkningens sammensætning, til i langt større grad at omfatte pendlerfamilier, som kører væk fra området for at arbejde og derfor ofte har to biler, samt kommunernes øgede fokus på at spare penge, er busdriften i dag skåret kraftigt ned.

De afgange, hvor der før kun var ganske få personer med, er nu væk og i dag er der stort set kun skolebussen samt regionalbussen mellem Middelfart og Bogense tilbage. Familier og andre uden bil er derfor udfordret væsentligt når dagligdagens gøremål skal passes, når det ikke kan gøres lokalt.

Dette er en udvikling som har været stærkt kritiseret og derfor har kommunen i samarbejde med Fynbus indført teletaxaordning, hvor man indenfor et afgrænset område (opdelt i fem zoner) kan blive kørt fra A til B for 20 kr. En ordning som er blevet permanent i 2013 og er gældende for hele Middelfart kommune på nær i Middelfart by.

Fra udviklingsgruppen var der et ønske om at teletaxaordningen skulle markedsføres massivt for at udbrede kendskabet mest muligt så succesraten og dermed også kommunens motivations for tilpasning af ordningen bliver størst mulig.

Hvad er så sket siden?
Først og fremmest er hele Middelfart kommune nu dækket af i alt seks teletaxi/bybustaxi-zoner. I de oprindelige fire zoner (gl. Nørre Aaby og Ejby kommuner) er det blevet muligt at køre henover to zoner således at transporten fra A til B er blevet mere fleksibel. Både Middelfart kommune og Lokaludvalget har deltaget i bl.a. fællesspisninger i forsamlingshuse og markedsført ordningen. Der er desuden opsat information om brug af ordningen på diverse opslagstavler i lokalområdet. Selve busdriften er der ikke ændret på. Antallet af brugere af teletaxaer kendes ikke.

Del på Facebook

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Facebook