Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

Udviklingsprojekter 2012 – et resumé – Båring Børneunivers

Båring Banke i udvikling 2Mange mennesker, stort engagement og viljen til, at der skulle ske noget, resulterede på sidste udviklingsmøder i 2012/2013, at en række lokale projekter blev sat i søen. Nogle blev gennemført, andre er døde eller parkerede og igen nogle lever i bedste velgående. 

Her følger en status for det syvende af de 9 gamle projekter:

Om Båring Børneunivers

I et lokalsamfund som vores er en skole, SFO og børnehave et stærkt aktiv i forhold til bosætning samt midtpunkt for mange aktiviteter. Båring Skole var i 2011 lukningstruet og det har sat sine spor. Vi har erkendt, at det ikke er en selvfølge og at vi som lokalområde hele tiden må støtte om institutionernes eksistens og daglige liv. Derfor blev gruppen ”Båring Børneunivers” skabt.

De har meddelt følgende status:

Båring Børneunivers

Båring Børneunivers beliggende i Båring-Asperup er en ny type institution, som er startet op 1. marts 2013. Båring Børneunivers dækker over Båring skole, SFO-tilbud, samt et dagtilbud med vuggestueafdeling. I 2010 blev de to lokale dagtilbud samlet i Båring Børnehaves arealer lige ved Båring skole. Dagtilbuddet fremstår i dag som et moderne gennemrenoveret dagtilbud, normeret til 65 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser. Skolen er ligeledes i 2014 og 2015 blevet renoveret med nye moderne undervisningsfaciliteter. Udover at fungere som pasnings- og undervisningstilbud lægger stedet også lokaler til flere andre institutioner i lokalområdet.

Fra udviklingsgruppen var ønsket, at Børneuniverset på en gang skulle kunne tilbyde pasning og undervisning af høj kvalitet i gode attraktive indbydende rammer således at Børneuniverset er og forbliver førstevalg for lokalområdets børnefamilier samt kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft og bidrage til yderligere tilflytning til lokalområdet.

Hvad er så sket siden?

Selve renoveringen af skolen er nu bragt til ende og var en lang udfordrende proces og har trukket store veksler på både forældre, lærere og pædagoger mv., men projektet er lykkedes til fulde og skolen kan koncentrere sig om at få skolereformen til at fungere optimalt. Vi håber at skolen/børneuniverset nu og fremover ikke er et besparelsesobjekt for kommunen i kommende budgetforhandlinger.

Del på Facebook

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Facebook