Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

Søg puljen til læhegn og småbeplantninger

Formålet med puljen: at fremme og bevare biodiversiteten i det åbne land gennem plantning af spredningskorridorer i form af læhegn med 3 – 7 rækker beplantning samt småbeplantninger.

Ansøgere:

 Ejere af landbrugs- og naturarealer2, hvorpå beplantningen etableres (individuelle projekter).

 En forening eller en sammenslutning med mindst tre ejere af landbrugs- og naturarealer2, hvorpå beplantningen etableres (kollektive projekter)

Der støttes: Tilskud ydes til at etablere nye eller supplere eksisterende læhegn og småbeplantninger, samt vildthegn omkring de tilskudsberettigede beplantninger. Beplantningerne skal placeres på landbrugs- og naturarealer i egen matrikel. I denne sammenhæng forstås matrikel som et sammenhængende areal, der entydigt tilhører samme ejendom.

Tilskuddets størrelse:

  • 60.000 kr./ha
  • 15 kr./m til vildthegn

Krav: Bemærk også kravene til beplantning i vejledningen, som findes under nedenstående link

 Ansøgningsfrist: 2. september 2019

Flere informationer og ansøgningsmateriale: https://mst.dk/natur-vand/natur/tilskud-til-skov-og-naturprojekter/laehegn-og-smaabeplantninger/

Venlig hilsen

Sabine Christensen
Fundraising- og udviklingskonsulent

 

Del på Facebook

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Facebook