Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

Sandheden er altid en replik i en bestemt situation

Erik BrygmannAf Erik Brygmann

Asperup-møderne

Erik Brygmann, tidligere højskole-
lærer på Baaring Højskole:

Den 4. juni er det 100 år siden, Kaj Thaning blev født. Til oplysning for de senere års tilflyttere og Sognebladets yngste læsere vil det måske være på sin plads at fortælle, at Kaj Thaning var præst i Asperup og Roerslev fra 1938 til 1973. Han var stærkt optaget af Grundtvigs tanker, skrev flere bøger om ham og færdiggjorde sin disputats i 1963. Han var initiativtageren til oprettelsen af Baaring Højskole.

I et tidligere nummer af Sognebladet, nr. 1, 2002, er der fortalt udførligt om Kaj Thaning, hans familiemæssige baggrund og hans virke som sognepræst. Det skal ikke gentages her. Men i stedet vil vi prøve at kaste lys over de såkaldte »Asperupmøder«, hvoraf der var syv. De fandt sted i årene fra 1947 til 1968. Deltagerne var fortrinsvis højskolefolk, teologer og forfattere, og det man beskæftigede sig med, var først og fremmest højskolen i dagens Danmark, dens forhold til mytologien, til Grundtvig og/eller Kold, til humanisme og kristendom, højskolens rolle i 30’erne, under besættelsestiden og efter krigen, og dens forhold til landbo- og byungdommen.

Læs mere

Del på Facebook

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Facebook