Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

Resume af udviklingsmøde for Baaring Banke

Vi udvikler Båring Banke (2)

Det bliver bestemt ikke kedeligt at bo på Baaring Banke, hvis (når) alle de gode ideer, der blev fremlagt på udviklingsmødet den 5/11, bliver ført ud i livet.
De ca. 40 fremmødte idemænd og -kvinder udvekslede og skabte ideer under fem temaer: Naturen i brug, Tag godt imod, Deleøkonomi, Sjov i gaden og Det frie tema.
Der blev i løbet af aftenen diskuteret lystigt omkring de fem borde, hvor ideerne blev skrevet ned sammen med navnene på dem, som gerne vil give et nap med at føre dem ud i livet.
Ideerne strakte sig fra etablering af byttecentral, fælles maskinpark, fårelaug, fødevarebasar på Båring Bakke og oldekolle over firmajulefrokost, familiefest og
walk & talk til bedre naturoplevelser på nye og gamle stier, evt. med nye shelters, samt bedre trafiksikkerhed på Middelfartvej.
Lokaludvalget håber, at der henover vinteren etableres en række driftige arbejdsgrupper, som vil arbejde med at føre de gode ideer ud i livet.
Alle interesserede, som ikke lige var til stede på udviklingsmødet, er naturligvis mere end velkomne til at deltage i en eller flere arbejdsgrupper. Kontaktoplysninger og anden information om den fortsatte ud-
vikling kan findes på: www.baaringnyt.dk/by-i-udvikling eller på facebookgruppen: Vi udvikler Båring Banke.
Lokaludvalget

Del på Facebook

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Facebook