Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

Opdaterede retningslinjer for indlæg på BåringNyt.dk

Hvad er Båring Nyt?

BåringNyt.dk er til alle på Båring Banke. Nyheder og informationer om vores omegn (Asperup og Roerslev sogne) serveret direkte til dig på 4 platforme: Hjemmesiden www.baaringnyt.dk, nyhedsmailen, Facebook-gruppen Båring Nyt og skærmen i vores Brugs.

Til glæde for alle: Beboere, turister, dem der arbejder her i området eller som på andet vis har tilknytning til Båring Banke. BåringNyt.dk ligger direkte under Baaring Banke Lokaludvalg og er bundet til nogle retningslinjer. Se nedenstående:

 

Vil du gerne bidrage med et indlæg?

Da Båring Nyt formelt set drives af Baaring Banke Lokaludvalg, er det kun indlæg, der har en generel interesse for byen, der må blive lagt op.

Det betyder at:

 • Indlæg der indeholder reklame for private virksomheder eller på anden måde er kommerciel, vil blive fjernet.
 • Indlæg der er af politisk karakter, vil blive fjernet.
 • Indlæg om billetsalg eller anden form for direkte eller indirekte salg, vil blive fjernet.

Hvad må jeg gerne lægge op?:

 • Indlæg fra lokale foreninger, virksomheder eller privatpersoner, som vil sprede budskaber af almen lokal interesse.
 • Indlæg om lokale arrangementer, budskaber, oplysninger, nyheder og lignende af almen lokal interesse.

Hvordan kommer mit indlæg med?:

 • Har du noget du gerne vil have på nyhedsportalen (hjemmesiden, nyhedsbrev, skærm i brugsen og Facebook gruppen), vil vi opfordre dig til at sende det til post@baaringnyt.dk
 • Redaktionen på BåringNyt.dk vurderer hvert enkelt indlæg og godkender eller afviser dem på baggrund af ovenstående retningslinjer.
 • Redaktionen på BåringNyt.dk er blot mennesker, så skulle et indlæg ved en fejl blive godkendt, kan det senere blive slettet igen, hvis det viser sig at være i modstrid med retningslinjerne.

 

Ophavsrettigheder:

Når du bidrager med et indlæg, er du personligt ansvarlig for, at dine indlæg overholder gældende lovgivning, og at dine indlæg ikke krænker andres rettigheder, fx ophavsret til tekst, illustrationer eller fotos:

 • Tjek altid, om du har ret til at bruge illustrationer eller fotos.
 • Skriv hvem, der har taget det anvendte foto, hvis ikke du eller fx din forening selv har taget det.
 • Hvis du er i tvivl, om du har lov til at bruge fx et foto, så undgå det hellere.
 • Ring evt. om tilladelse hos ophavsmanden.
 • Overvej altid om et foto/billede på nogen måde kan krænke tredjemands rettigheder.
 • På Datatilsynets hjemmeside kan du læse om offentliggørelse på internettet af billeder af genkendelige personer. https://www.datatilsynet.dk/borger/internettet/billeder-paa-internettet/.
 • Redaktionen på BåringNyt.dk forbeholder sig ret til uden varsel at fjerne illustrationer, fotos eller tekst, som vurderes at krænke tredjemands rettigheder.
 • Redaktionen på BåringNyt.dk hæfter ikke for erstatningskrav, der måtte blive rejst af rettighedshavere til tekst, illustrationer eller fotos, som er lagt op i gruppen af de enkelte brugere. For sådanne krav hæfter alene den bruger, som har lagt materialet op.

 

Kontakt redaktionen for mere info på: post@baaringnyt.dk

Venlig hilsen

Redaktionen

Del på Facebook

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Facebook