Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

Nyt fra Båring Banke Lokaludvalg

Baaring BørneuniversI 2016 vil vi i lokaludvalget bestræbe os på, at gøre det arbejde vi laver mere synligt og tilgængeligt for alle der bor i vores lokal område. En af måderne vi vil gøre det på er, at fortælle om det der optager lokaludvalget lige nu og som drøftes på lokaludvalgsmøderne.

Udvikingsmødet tilbage i november mundende ud i mange god forslag. Lokaludvalget har besluttet at gå videre med dem, hvor interessen var særlig stor. Tovholderne for grupperne er blevet eller bliver kontaktet meget snart.

  • Trafikgruppen: Rasmus Enemærke er kontaktperson

  • Sheltergruppen: Tine Busk er kontaktperson

  • Stigruppen: Anders Skov Henriksen er kontaktperson

  • Fårelaug: Tue Lundberg er kontaktperson

  • Redskabsskur: Tue Lundberg er kontaktperson

  • Wall and talk: Dorte Møller Madsen er kontaktperson

  • Byt til nyt: Dorte Møller Madsen er kontaktperson

  • Udnyttelse af området på Båring Banke: Hans Erik

Lokaludvalget har sat mål for udviklingen af de forkellige grupper og tovholderne tager initiativ til at indkalde de der udviste interesse for de enkelte grupper til et første møde inden udgangen af april.

Båring Nyt
Lokaludvalget foreslår at lokal kommunikation flyttes tilbage som en undergruppe under lokaludvalget og dermed fremover referer direkte dertil.
Formålet er at understøtte lokalkommunikation i at drive Båring Nyt til fælles bedste for alle foreningerne og alle der læser Båring Nyt
Det betyder at alle foreningerne modtager en mail fra Tine Busk i starten af februar for at høre deres mening, da det i dag er foreningerne der tilsammen driver Båring nyt og hører om de er interesseret i den foreslået ændring.

Generalforsamling i Lokaludvalget
Den 18. April kl. 19.30 afholder Båring Banke Lokaludvalg generalforsamling
Det sker i den lille sal i Båring Forsamlingshus.

Biogasanlæg på Hedegårdsvej
Lokaludvalget har indgivet høringssvar angående den foreslået placering af biogasanlæg på Hedegårdsvej. Vi har angivet bekymring for placeringen grundet øget tung trafik, lugtgener mm.
Det se dog ud til at Miljø og Energiudvalgets behandling af punktet den 3/2 ikke giver anledning til ændringer, hvis man skal tage administrationens indstilling til efterretning.
Vi har i skrivende stund ikke besluttet hvad vores næste skridt er.

Har du noget som kan være af fælles interesse for os der vor her på Båring Banke om som du vil have lokaludvalget involveret i eller høre vores mening om, så kontakt os på lokaludvalg@baaringbanke.dk

Del på Facebook

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Facebook