Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

Nye boliger ved Lindegaardsvej – måske

Forslag til Lokalplan 165

Nye boligfer i Båring (2)Byrådet vedtog på deres møde den 7. september 2015 at sende forslag til Lokalplan 165 i of-fentlig høring. Planforslaget omfatter et område på cirka 1,6 ha. i Bårings vestlige bykant ved Lindegaardsvej.

Planforslagets baggrund og indhold

Lokalplanforslaget er udarbejdet for at skabe mulighed for at udnytte området til åben-lav boliger i overensstemmelse med kommuneplanen …

Nye boligfer i Båring

 

for området. I henhold til planforslaget kan der udstykkes godt 10 parceller til åben-lavt byggeri. I den sydlige del af området og ud mod Hedegårdsvej må bebyggelsen kun opføres i 1 etage af hensyn til bl.a. kirkeomgivelserne, mens bebyggelsen i det øvrige område må være op til 2 etager. Vejadgang til området skal ske fra Lindegaardsvej.

Læs mere på kommunens hjemmeside

Del på Facebook

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Facebook