Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

Ny støtteordning fra VELUX Fonden og Friluftsrådet

Velux fondenEr du den aktive ældre? Er du den, der gør noget for friluftsliv og natur? Er du den der gør noget for og med andre?

 Hvad støttes? Aktive ældres aktiviteter inden for friluftsliv og natur. Aktiviteterne skal være til gavn for andre ældre eller andre borgere, friluftslivet eller miljøet. Både små og store aktiviteter kan støttes. Aktiviteten skal finde sted i Danmark. Der kan gives støtte til udgifter, som er nødvendige for aktiviteternes gennemførelse – dog ikke til løn eller honorar til de særligt aktive ældre. Et projekt kan bestå af flere arrangementer/aktiviteter, der ses som en samlet indsats.

Der kan eksempelvis gives støtte til

   * Ture og aktiviteter i det fri, f.eks. vandring, kajak, fuglekikkeri, cykling, vinterbadning, mv.

  * Naturpleje, bekæmpelse af invasive arter, affaldsindsamling, træplantning, vedligeholdelse af stier, etablering af friluftsfaciliteter, byhaver, mv.

  * Opstart af nye frivillige friluftsforeninger, såsom høslet- eller kogræsserlaug, naturguider i lokalområder, hold naturen ren grupper, mv.

  * Naturformidling, f.eks. udstillinger, arrangementer, informationsskilte, mv.

  * Samarbejde med børnehaver, skoler, botilbud eller plejecentre om mere friluftsliv og natur i dagligdagen

  * Friluftsdage

 Hvem kan søge? Bevillingerne gives direkte til navngivne enkeltpersoner, men kan også gives til en mindre gruppe af navngivne personer, der i fællesskab er aktive. Ansøgeren skal være over 60 år og pensioneret, førtidspensioneret eller på efterløn. Ansøger man som gruppe skal alle være over 60 år og mindst én pensioneret, førtidspensioneret eller på efterløn. Ansøger skal være helt eller delvist bosiddende i Danmark.

 Tilskudsbeløb: Hvert projekt kan maksimalt få 70.000 kr. i støtte. Der er mulighed for 100% finansiering og ikke krav om med- eller egenfinansiering. Men der må gerne være egenfinansiering eller medfinansiering fra andre sponsorer. Der er i alt 1 mio. kr. i puljen. Bevillinger udbetales, når aktiviteterne er afsluttet og samtlige udgifter er afholdt af ansøger. En bevilling skal søges udbetalt inden for et år fra bevillingsdatoen. Der er mulighed for at få bevillingen udbetalt til en organisation på vegne af ansøger.

 Der støttes ikke: Aktiviteter/udgifter, som allerede er afholdt på ansøgningstidspunktet.

 

Ansøgningsfrist: Der uddeles støtte indtil udgangen af 2014 eller indtil beløbsrammen på 1 million kr. er opbrugt. Ansøgninger modtages løbende, men skal være afsendt senest den 15. december 2014. Ansøgere vil blive kontaktet senest 3 uger efter ansøgningen er indsendt.

 Ansøgning: sendes via ansøgningsskemaet på Friluftsrådets hjemmeside. Inden ansøgningsskemaet udfyldes, er det en god idé at se skemaet igennem for at sikre sig, at man har indsamlet de nødvendige informationer. Bemærk at skemaet først gemmes, når man trykker ‘indsend’. Det er ikke muligt at gemme undervejs og hele ansøgningen skal derfor udfyldes i en omgang.

 Ansøgning og flere informationer: http://www.friluftsraadet.dk/indhold/aktiv-af-natur/soeg-stoette.aspx

 Venlig hilsen
Sabine Christensen
Fundraising- og udviklingskonsulent
Staben
Østergade 11
5500 Middelfart
www.middelfart.dk
telefon   +45 8888 5500
direkte   +45 8888 5010
telefax:  +45 8888 5501    

Del på Facebook

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Facebook