Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

Hvordan haren kom op i det højeste bøgetræ

Gamle jægereDen 15. januar 1991 gyngede gulvet gevaldigt i Båring Forsamlingshus. 60-årsjubilæet i Jagt- og Skovfredningsforeningen blev fejret. Skovparcelejere samt jægere med damer nød bordets glæder, taler og fornem underholdning af Odense Jagthornsblæsere. Dansen varede til ud på de små timer.
Forhistorien
I december 1930 udarbejdede gdr. Mads Hansen Petersen, Kalundgård, et forslag, hvorefter der skulle oprettes en forening til at varetage skovfredning og fredning af vildtet i Båring Skov. Hensigten skulle være at søge vildtbestanden bevaret og forøget ved indførelse af længere fredningsperioder, ved hensynsfuld jagt, ved udsættelse af levende vildt til blodfornyelse, ved vinterfodring og ved fjernelse af omstrejfende hunde og katte. Krager og skader samt andre for vildtet skadelige dyr, bl.a. rovvildt, skulle udryddes. Krybskytter skulle forfølges. 

Læs resten her!

Del på Facebook

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Facebook