Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

“Hvad og hvem er lokaludvalget

Hvad er lokaludvalget?

Hvem sidder i lokaludvalget?

Hvad kan lokaludvalget hjælpe dig med?

Hvad er lokaludvalget.

Baaring Banke Lokaludvalg er nedsat af Middelfart Byråd i henhold til styrelseslovens §65d.
Selvom lokaludvalget formelt set er nedsat af Middelfart Byråd, er der ingen partipolitiske interesser forbundet med valg af medlemmer til lokaludvalget.
Lokaludvalgets medlemmer er valgt blandt folk som gerne vil gøre en forskel på Baaring Banke, der dækker over Asperup og Roerslev sogne.
Lokaludvalgets vedtægter findes her: 2014-06-16 Vedtaegter for Baaring Banke Lokaludvalg
Lokaludvalget blev stiftet 11/3-08 og består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, se hvem her.

Lokaludvalget kan af egen drift, eller på opfordring fra borgere i området, tage forskellige sager op overfor byrådet eller igangsætte initiativer, som gør vores lokalområde mere attraktivt eller på anden måde skaber bedre forhold for beboerne.
Lokaludvalget er tovholder på den Lokale UdviklingsPlan (LUP’en), som senest er blevet opdateret og godkendt af Byrådet i sommeren 2023. Se LUP’en her: 2023 Udviklingsplan Baaring Banke
Som eksempel på et initiativ, som er startet på baggrund af borgerhenvendelser, kan legepladsen i Båring nævnes. Lokaludvalget modtog en opfordring fra en lokal borger om at arbejde på at skabe en legeplads i Båring by. Det affødte at der blev nedsat et legepladsudvalg, som fik startet legepladsen op.
Siden er legepladsen blevet overdraget til Båring Legepladsforening, der nu står for den videre drift og udvikling af legepladsen, til glæde og gavn for byens borgere.

Hvem sidder i lokaludvalget.

Baaring Banke Lokaludvalg består pr. 8. april 2024 af flg. medlemmer:

  Navn E-mail
Formand Jens Andersen
Middelfartvej 80
Båring
5466 Asperup
formand@baaringbanke.dk
Næstformand
og sekretær
Marianne Kyed
Middelfartvej 72
Båring
5466 Asperup
naestformand@baaringbanke.dk
eller
sekretaer@baaringbanke.dk
Kasserer Per Eriksen
Middelfartvej 98
Båring
5466 Asperup
kasserer@baaringbanke.dk
Medlem Amalie Kallesøe Bergholdt
Lærkestræde 4
Asperup
5466 Asperup
 
Medlem Alex Buchwald
Kærbyvej 6
Kærby
5466 Asperup
 
Medlem Line Busk
Byvejen 34
Båring
5466 Asperup
Medlem Ledig plads…
Suppleant Ubesat  
Suppleant Ubesat

Lokaludvalget kan kontaktes ved at kontakte et eller flere af de ovenstående medlemmer.
Alternativt kan hele lokaludvalget kontaktes ved at skrive en e-mail til: lokaludvalg@baaringbanke.dk

Hvad kan lokaludvalget hjælpe dig med?

Det korte svar er: “Det ved vi ikke før du har spurgt os!
Vi kan måske hjælpe dig med at sætte et projekt i gang ligesom med legepladsen i Båring.
Vi kan måske hjælpe dig med at skrive et brev til kommunen om noget du synes der skal laves om eller gøres anderledes. Hvis vi synes at dit problem er af almen interesse for borgerne i lokalområdet, kan det tænkes at det har mere vægt overfor kommunen hvis lokaludvalget er afsender eller medunderskriver på din henvendelse.
Vi kan ikke love dig at vi går ind i alle sager, men vi tager alle henvendelser alvorligt, så tøv ikke med at kontakte os, fx på: lokaludvalg@baaringbanke.dk