Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

Generalforsamling på Baaring Efterskole

Indkaldelse til Generalforsamling i skolekredsen ved Baaring Efterskole.
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i skolekredsen ved Baaring Efterskole, tirsdag den 16. april 2024 kl. 19.00 i foredragssalen på Baaring Efterskole, Kaj Thanings Alle 4, 5466 Asperup
Efter generalforsamlingen byder skolen på kaffe og kage. Samtidig vil skolens elever give prøver på noget af det, de har lært i årets løb.
DAGSORDEN iht. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning ved Anders Skov Henriksen
3. Orientering om det daglige arbejde ved forstander Ask Nørholm
4. Valg til bestyrelsen.
Bestyrelsen består af følgende: Anders Skov Henriksen (Formand, på valg) Else Møller (Næstformand, på valg), Frederik Blicher (på valg) Martin Rauff (ikke på valg), Rune Foss (ikke på valg) Kirstine Uhrbrand (Suppleant, ikke på valg) Steffan Herrik (Suppleant, ikke på valg) I denne omgang ønsker alle bestyrelsesmedlemmer der er på valg, genvalg.
5. Økonomi / regnskab / ved Ask Nørholm
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt
Jvf. vedtægternes § 4 stk. 4. skal forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 5 dage før. Forslag kan sendes til mail@baaringefterskole.dk eller afleveres på skolens kontor.
VEL MØDT!
På bestyrelsens vegne
Anders Skov Henriksen, formand
Ps.
Har du husket at forny dit medlemskab?
Medlemskabet fornyes ved at overføre kr. 50,- på MobilePay til nr. 692378.
Husk brugbar mailadresse på overførslen.
Meld gerne hele din husstand ind – ønskes dette betales 50,- pr. person.
Husk at betale før generalforsamlingen! Vi takker på forhånd for støtten.
Del på Facebook

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Facebook