Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

Generalforsamling i Roerslev Blanke Forsamlingshus

DATO : 07.06.2021 kl. 19.30.
Fælles generalforsamling i Roerslev Blanke Forsamlingshus og Beboer- og Støtteforeningen i Roerslev.
Dagsorden i følge vedtægter.
Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før.
Med venlig hilsen
Bestyrelserne
Del på Facebook

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Facebook