Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

Generalforsamling i Pluto

 

pluto_baaringKom til GENERALFORSAMLING i PLUTO 

og støt op om DIT BARNS lokale klubliv.
Indkaldelse til generalforsamling i foreningen ungdomsklubben PLUTO

TORSDAG DEN 12. MARTS KL. 19:00 I PLUTO ́S

Foreningen byder på en kop kaffe eller the og et stykke hjemmebagt kage.
Vi håber at se en masse forældre, som ønsker at vide lidt mere om PLUTO ́s
aktiviteter.

Vel mødt!
Med venlig hilsen
Lene Drejergaard 

Mobil: 40 15 13 73 – ungdomsklubben.pluto@gmail.com
Ved evt. spørgsmål er I velkomne til at ringe eller sende Lene en SMS.
Klubbens vedtægter kan læses på www.plutoklubben.dk
og er også at finde på forældre-opslagstavlen i Pluto’s lokaler.

Dagsorden:
• Valg af ordstyrer og stemmetæller.
• Beretning ved formand Lene Drejergaard,
herefter godkendelse.
• Gennemgang og godkendelse af årsregnskabet 2014 ved
kasserer Morten Lunøe.
• Evt. forslag fra bestyrelsen.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde 1 uge
før generalforsamlingen.
• Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år – på valg er: Lene Drejergaard (modtager ikke genvalg) Morten Lunøe (modtager genvalg)
• Valg af suppleant (kun for 1 år ad gangen)
• Valg af 2 revisorer.
• Evt.

Del på Facebook

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Facebook