Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

Generalforsamling i “Foreningen for opstart af Baaring Højskole & Efterskole”

Mandag d. 30. september kl 19.00-20.30 på Baaring Højskole

Aftenen vil i store træk forløbe således :

  • Velkomst og fællessang
  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Bestyrelsens beretning
  • Orientering om regnskab
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg af bestyrelse
  • Diskussion af indkomne forslag.
  • Eventuelt & spørgsmål

Til slut vil der være kaffe, kage og musikalsk underholdning. Der vil også blive orienteret om status på projektet og være mulighed for uddybende kommentarer og spørgsmål.

Del på Facebook

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Facebook