Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

Generalforsamling i Båring Legepladsforening 2017

– før familiecafé på skolen
torsdag den 29. marts 2016 kl. 17.00
I Natur og Teknik lokalet på Båring skole

Dagsorden ifølge vedtægter

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab.
 4. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter
 5. Valg af revisor samt revisorsuppleant
 6. Indkomne forslag
 7. Evt.
  Indkommende forslag til behandling kan mailes til bestyrelsen via hjemmesiden www.baaringlegeplads.dk eller afleveres til bestyrelsen personligt. Der henstilles til at evt. forslag er bestyrelsen i hænde senest den 26. marts.
  Bestyrelsen vil på generalforsamlingen orientere om hvad der er sket i forbindelse med legepladsen samt planerne for det kommende år.
  Ps. Hvis det kunne være noget for dig at hjælpe med at udvikle Båring Legeplads, så mød op på dagen eller kontakt bestyrelsen for at høre nærmere om vores arbejde.

Kontakt kan ske på legeplads@baaringlegeplads.dk eller på tlf. 25382532

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Del på Facebook

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Facebook