Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

Generalforsamling BGF

Tirsdag den 5. februar kl. 19-21 afholdes generalforsamling i din idrætsforening.

Formanden Ejvind Juelsgaard siger: “Vi er godt besat på de forskellige poster, så kom bare forbi og hør, hvordan det står til i foreningen”.

Efter mødet serveres en oste- eller rullepølsemad samt Øl og vand.

Dagsordenen lyder således:

1. Valg at dirigent.
2. Aflæggelse at beretninger.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Eventuel fremlæggelse og godkendelse af:
a) budget
b) forretningsorden for aktivitetsudvalg, jfr. § 6.
6. Valg af bestyrelse med suppleanter.
7. Valg af aktivitetsudvalg med suppleanter.
8. Valg at revisorer med suppleant.
9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal indsendes til foreningens formand senest 8 dage før.

Ring for mere info: Ejvind Juelsgaard (formand) (mob. 42967743)

Del på Facebook

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Facebook