Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

Generalforsamling BGF

Kom til generalforsamling i din lokale idrætsforening BGF og hør beretning fra de mange aktiviteter vi har at byde på i vores by.
Tirsdag den 22. juni kl. 19.00 i klubhuset på Kærbyvej.
Vi er godt besat på de forskellige poster, så kom bare forbi og lyt.
Vi er også altid åben for nye idéer og tiltag.
Dagsordenen lyder således:
1. Valg at dirigent.
2. Aflæggelse at beretninger.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Eventuel fremlæggelse og godkendelse af:
a) budget
b) forretningsorden for aktivitetsudvalg, jfr. § 6.
6. Valg af bestyrelse med suppleanter.
7. Valg af aktiitetsudvalg med suppleanter.
8. Valg at revisorer med suppleant.
9. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal indsendes til foreningens formand senest 8 dage før.
Der vil efter mødet blive serveret en oste- eller rullepølsemad samt øl og vand.
På vegne af bestyrelsen, Ejvind Juelsgaard (formand) (mob. 42967743)
Del på Facebook

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Facebook