Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

Børneuniverset søger forældre til bestyrelsen

Børneuniverset mangler stadig forældre med lyst til at prøve kræfter med bestyrelsesarbejdet
 
Der har d. 6. maj været afholdt opstillingsmøde til valg af fællesbestyrelse for Båring Børneunivers. Bestyrelsen skal sammensættes af 4 forældre med børn i skolealderen og 3 forældre med børn i dagpasningsalderen. Til opstillingsmødet var der kun 8 fremmødte forældre, og 6 af disse var villige til at lade sig opstille til valg. Valget dækker over en 4-årig periode, men da Fællesbestyrelsen skal overgå til rullende valg, skal der nu vælges 4 forældre for 4 år frem til 2018, mens de sidste 3 vælges for 2 år frem til 2016. Desuden skal der vælges et antal suppleanter.

De fremmødte udtrykte stor forundring over, at der ikke til mødet om bestyrelsesvalg var større tilslutning, men glædedes også over at alle seks forældre, der er villige til valg har børn i dagpasningsdelen. Det tyder på et engagement i Børneuniversets fremtid – en fremtid der i de(t) kommende år bliver udfordrende og kompleks, men også spændende med skolereform, skolerenovering og det fortsatte arbejde med etablering af Børneuniverset i dagligdagens pædagogiske og administrative arbejde.
 
Båring Børneunivers står over for en spændende tid. Store og tunge emner som skolerenovering, nytænkning af rammerne for Børneuniverset, udforskning af mulighederne i den nye skolereform set i forhold til tanken om én fælles institution i Båring.
 
Det er dog ikke kun tunge emner, der arbejdes med i bestyrelsen. Vi debatterer også daglig trivsel, kostpolitik, bevægelsespolitik samt diverse arrangementer, der i mindst lige så høj grad som skolereformen har betydning for vores børns hverdag.
 
Da Børneuniverset er i sin spæde begyndelse, er det nu, der skal ”bygges” et fundament, som skal danne rammen for vores børns fremtid fra vuggestue til mellemtrin – hvilket kræver et engagement.
 
Dette engagement tror og håber vi på rækker længere end blot til de 8 fremmødte til mødet d. 6. maj! Men, men… der er mulighed for opstilling helt frem til mandag d. 19. maj.
 
Derfor: Hvis du går rundt med et bestyrelsesmedlem i maven eller måske tænker “Det kan da ikke passe – der skal da være en bestyrelse i Børneuniverset”, så er det NU i de kommende dage, at du skal kontakte en af os for at blive skrevet på listen eller høre mere om arbejdet i Fællesbestyrelsen i Båring Børneunivers.
 
 

Leder af Børneuniverset:

Finn Guldberg Hansen –finn.guldberg.hansen@middelfart.dk– 88885482

Fælles formandskab f. Fællesbestyrelsen:

Jesper Nielsen – jen@innoterm.dk – 51543334

 

Rikke Juel Enemærke –rikke@juelenemaerke.dk –86740200 – 26740263

Del på Facebook

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Facebook