Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

!Vision

Visionen for Legepladsen er at den skal blive:

• Et sted som er motorisk og sanseligt udfordrende for små og store børn.

• Et sted med gode aktiviteter, hvor børn kan udfordre sig selv og hinanden på en kreativ måde.

• Et sted hvor børn i alle aldre kan mødes for at lege og udvikle nogle gode sociale kompetencer.

• Et sted med hyggelige kroge med beplantning og borde/bænkesæt, så kaffen kan tages med og nydes i fælles samvær.

• Et sted hvor familien kan være i højsædet.

• Et sted som områdets dagplejere, vuggestue, børnehaver, skole og SFO kan bruge som udflugtsmål. 

• Et sted hvor bedsteforældre kan hygge sig med børnebørn.

• Et sted hvor motionister kan udfordre sig selv og hinanden.