Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

!LAG Middelfart

Via LAG Middelfart har Båring Legepladsforening, Middelfart kommune, BG Fyns Fond, Nordea Fonden, Bryggeriet Vestfyns Fond og EU samt sponsorater/
donationer fra lokale virksomheder og privatpersoner deltaget i finansieringen af projektet:

Legeplads og samlingssted i Båring By

Formålet med projektet er at skabe et sted hvor leg og bevægelse samt netværksdannelse er i højsædet. Finansieringen omfatter indtil videre etablering af en legeplads for byens børn.