Spring til indhold

!LAG Middelfart

Via LAG Middelfart har Båring Legepladsforening, Middelfart kommune, BG Fyns Fond, Nordea Fonden, Bryggeriet Vestfyns Fond og EU samt sponsorater/
donationer fra lokale virksomheder og privatpersoner deltaget i finansieringen af projektet:

Legeplads og samlingssted i Båring By

Formålet med projektet er at skabe et sted hvor leg og bevægelse samt netværksdannelse er i højsædet. Finansieringen omfatter indtil videre etablering af en legeplads for byens børn.