Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

!Legeplads bestyrelse

Formand Palle Bjerg Læsøvej 19 40760216
Næstformand Ditte Buchwald Kærbyvej 6 61698242
Medlem Vivian Guldmann Kystvejen 12
Medlem Peter Christensen Ravnskovgyden 40539233
Medlem Yana Volokh Læsøvej 7 42503035
Medlem Anders Jespersen Samsøvej 4 25397278
Suppleant Kirsten Andersen Middelfartvej 80 28802701

E-mail: legeplads@baaringlegeplads.dk