Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

Baaring Banke Lokaludvalg – en kort introduktion

Baaring Banke Lokaludvalg
– lokaludvalget for Asperup og Roerslev sogne
– generalforsamling, mandag d. 18/4, kl. 19:30 i Båring Forsamlingshus

Lokaludvalgets formål og opgaver

– Medvirke til at skabe rammerne for fortsat positiv udvikling på Baaring Banke, bl.a. ved at vedligeholde Udviklingsplanen for Asperup og Roerslev sogne.
– Et ud af 10 lokaludvalg i Middelfart kommune, som hver især har som formål at gøre det attraktivt at bo i deres respektive lokalområder og at fungere som borgernært bindeled mellem kommune og lokalbefolkning.
– Øge byrådets kendskab til og fokus på Baaring Banke gennem konstruktiv dialog.
– Høringsberettiget i alle sager, som har betydning for lokalområdet.
– Uformelt samarbejde med de øvrige ni lokaludvalg i Middelfart kommune.
– Syv medlemmer (og to suppleanter), der mødes 6-8 gange årligt i en hyggelig atmosfære.

Gevinst som lokaludvalgsmedlem

– Mulighed for at sætte et personligt aftryk på den positive udvikling på Baaring Banke.
– Øget kendskab til dit eget lokalområde – ofte i kraft af røverhistorier fra ”de indfødte”.
– Øget kendskab til de øvrige andre lokalområder i Middelfart kommune, via det uformelle samarbejde med de øvrige lokaludvalg.
– Udvidet kontaktflade til kommunens politikere og forvaltning, udenom partipolitik.
– Mulighed for at skabe nye lokale venskaber med andre ”lokal-patrioter”.

Er du interesseret i at blive en del af Baaring Banke Lokaludvalg?

Mød op til generalforsamlingen, mandag d. 18/4, kl. 19:30 i Båring Forsamlingshus og se om du kan blive valgt.
Har du spørgsmål, så kontakt lokaludvalget på lokaludvalg@baaringbanke.dk eller formand Rasmus Enemærke på tlf.: 86740200/27515716.

Se evt. mere på: www.baaringnyt.dk/lokaludvalget

Del på Facebook

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Facebook