Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

Aktivitetshus i hård modvind ved Molevej 8.

26 – 11 – 2014. Nu har arbejdet med at få opført et aktivitetshus til gavn for lokale, turister, institutioner, handicappede og andre naturinteresserede været i gang i over to sæsoner. Det har været en stor opgave, både at få defineret behovet, udarbejdet projektet, og søgt penge til at få det realiseret. Der har heldigvis været stor hjælp at hente ved Middelfart kommune, som har bistået med både arkitektbistand og stor velvilje til projektet. Vi fik samlet en hel del penge ind, forudsat naturligvis at projektet kunne realiseres, og både vi selv og kommunen synes, at projektet var godt gennemarbejdet, og så meget lovende ud. Flere af foreningens medlemmer har hjulpet til med både fundraising, indhentning af tilbud, kontakt med myndigheder, udarbejdelse af prospekt og meget andet. Det er vi dybt taknemmelige for. Uden jer var vi slet ikke nået så langt. Allerede sidste år ansøgte vi Naturstyrelsen om dispensation til at bygge indenfor strandbeskyttelseslinjen, da et hus for kystaktiviteter i sagens natur gerne skal ligge ved vandet. Efter en meget lang behandlingstid, fik vi desværre den. 14. juni i år  afslag fra Naturstyrelsen, men vi klagede over afgørelsen, og fik behandlet sagen igen. Denne gang mere grundigt end den der havde ligget til grund for den første afgørelse. Efter en besigtigelse sammen med Natur- og Miljøklagenævnet, måtte vi dog desværre igen erkende, at de ikke mener at der er grundlag for en dispensation, og at der derfor ikke kan gives tilladelse til huset. Beslutningen blev truffet 31. oktober, kan ikke ankes, så både huset og foreningens fremtid er endnu uvis, men vi arbejder på at finde ud af om der evt. kunne være andre løsningsmuligheder der engang ude i fremtiden vil kunne realiseres.
Vi skal nok give en status for projektet når vi igen i bestyrelsen har været samlet, men indtil videre må I nyde området som det er, og vi håber naturligvis at der også fremover vil være masser af aktiviteter dernede til glæde og gavn for os alle sammen, hvad enten der er et hus eller ej.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Baaring Vig Kystaktiviteter

Del på Facebook

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Facebook