Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

Generalforsamling i foreningen BårningNyt

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
19/03/2015
19:30 - 21:30

Lokation
Roerslev - Blanke Forsamlingshus

Kategorier


Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formanden aflægger årsberetning
3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse, og evt. budget for det kommende år.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
5. Valg af revisor og revisorsuppleant
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

På valg:

  • Anders Porsmose, BV Kyst
  • Karin H. Pedersen, Roerslev-Blanke Forsamlingshus
  • Suppleant, Vivi Yde, Legepladsen
  • Sigfred Pustelnik, Roerslev og Omegns Folkedansere
Del på Facebook

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Facebook