Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

Stil op til menighedsrådet

Sognehus 003Dette efterår er der valg til alle menighedsråd. Mød op til opstillingsmødet for vore sogne tirsdag 13. september kl.19.00 i sognehuset i Asperup.

Som medlemmer af folkekirken har man nu en rigtig god mulighed for at gøre en forskel for sit sogn ved at stille op til Asperup-Roerslev menighedsråd.

De næste fire år byder på mange spændende opgaver, der skal løses. For det første starter vi i 2017 med en omfattende restaurering af Asperup kirke, en opgave, der allerede er skudt i gang, men som naturligvis skal følges nøje af menighedsrådets byggeudvalg. Der skal træffes mange beslutninger, og derfor er det vigtigt, at rådet er fuldtalligt og indstillet på at yde en ekstra indsats.

Da Hanne Drejer går på pension i 2017 betyder det, at menighedsrådet skal søge og vælge en ny præst. Endnu en opgave, som er vigtig og af stor betydning for arbejdet med kirkens liv og vækst i vores to sogne mange år i fremtiden.

Så er der alle de andre opgaver: personaleansvarlig kontaktperson, kasserer, formand og kirkeværger, ansvarlig for sognehuse, skov og præstegård. Alle disse opgaver er vigtige, spændende og afgørende for et velfungerende sogn og et godt og aktivt kirkeliv.

På opstillingsmødet den 13.9. vil alle medlemmer af menighedsrådet være tilstede, og vi vil stille op til i en panelrunde, hvor vi vil fortælle om vores arbejde, og hvor alle interesserede kan stille spørgsmål. Vi håber på en positiv og konstruktiv drøftelse, som gerne skal munde ud i to rigtigt lange kandidatlister, en for Roerslev og en for Asperup, da det også er vigtigt at have suppleanter.

Nu vil jeg opfordre alle med interesse for Asperup/Roerslev sogne til at gå i tænkeboks og møde op til opstillingsmødet den 13.9. kl. 19.00 i sognehuset i Asperup.

Marion Strandgaard

formand  

Del på Facebook

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Facebook