!Båring legeplads

Seneste nyt:

Båring Legepladsforening afholder generalforsamling

Før familiecafé på torsdag den 29. marts 2016 kl. 17.00
I Natur og Teknik lokalet på Båring skole

Dagsorden ifølge vedtægter

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskab.
  4. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter
  5. Valg af revisor samt revisorsuppleant
  6. Indkomne forslag
  7. Evt.

Indkommende forslag til behandling kan mailes til bestyrelsen via hjemmesiden www.baaringlegeplads.dk eller afleveres til bestyrelsen personligt. Der henstilles til at evt. forslag er bestyrelsen i hænde senest den 26. marts.

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen orientere om hvad der er sket i forbindelse med legepladsen samt planerne for det kommende år.

Ps. Hvis det kunne være noget for dig at hjælpe med at udvikle Båring Legeplads, så mød op på dagen eller kontakt bestyrelsen for at høre nærmere om vores arbejde.

Kontakt kan ske på legeplads@baaringlegeplads.dk eller på tlf. 25382532

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Glædelig jul og godt nytår.

Endnu et år er gået og Båring Legepladsforening vil gerne ønske alle sine medlemmer, sponsorer og børnene i Båring og Asperup glædelig jul og godt nytår.

På selve legepladsen er der ikke sket de store forandringer i år. Vi har igen holdt vores to arrangementer – Børneloppemarked og Tour de Båring. I den forbindelse tak til alle sponsorerne. Igen i år har der været fin tilslutning med mange glade børn. Det glæder os i bestyrelsen at se at legepladsen også til daglig bliver brugt af mange børn og unge og har sin plads i lokalsamfundet.

Legepladsen var også med som en del af præsentationen af Båring i forbindelse med kåringen af årets landsby. Desværre blev det jo ikke Båring.

Mht. næste år har vi flere planer i støbeskeen. Vi vil gerne etablere en permanent grill, for at forbedre forholdene for evt. familiearrangementer. Desuden har vi snakket om at gøre noget andet med det store græsareal ved legepladsen; muligvis en svævebane eller lignende. Mere om dette via hjemmesiden og Facebook i løbet af næste år.

Så som i kan høre er der fortsat brug for opbakning fra gamle og nye medlemmer. Vi har i den forbindelse gjort det nemmere mht. betaling af kontingent, da vi nu har fået MobilePay. Se nærmer her på BåringNyt.dk eller Facebook.

Som altid en stor tak til alle medlemmerne. Uden jeres støtte ville det ikke være muligt at realisere vores planer for legepladsen i Båring.

 

Glædelig jul og godt nytår til alle i Båring og Asperup.

 

Julehilsner fra

Båring Legepladsforening.


Privat drevet legeplads:
Der er pt. blot 15 medlemmer af foreningen – meld dig selv eller hele familien ind i foreningen og vær med til at bevare byens bedste legeplads. Husk legepladsen er privat drevet – uden hjælp fra kommunen. Din støtte er derfor ekstra vigtig!

Legepladsen:
Båring Legeplads har Fyns største gynge og en spændende legeplads i det hele taget for både små og store børn – samt voksne, hvis du tør… Som legepladsen står i dag, har den kostet ca. 500.000 kr. i materialer.

Legepladsen er i dag flittig brugt, ikke mindst af byens borgere, men også af både dagplejemødre samt byen børneunivers.

Næste projekt som er under planlægning i øjeblikket er et beplantnings projekt med læg givende buske samt nogle frugttræer. Et projekt som vi regner med kommer til at koste ca. 25.000 kr. og som friluftsrådet har doneret 10.000 kr. til.   

Skulle himlen åbne sig eller du trænger til lidt læ – eller blot et dejligt sted at nyde madpakken, er der hytte med bord og bænke.

Kom selv, tag dine børn eller børnebørn med, der er plads til alle.

Tilskud fra Middelfart Kommune og LAG Middelfart.
Båring Legeplads har i alt fået 105.512 kr. i støtte fra Middelfart Kommune og 175.955 kr. fra LAG Middelfart.

Se en masse billeder på vores facebook-side