-Baaring-Asperup Sangkor

Logo koretVelkommen! 

Foto af koret 23-10-2017 

Syng dansk aften

Mandag d. 23. oktober 2017 var der syng dansk aften i Båring forsamlingshus.
Her blev der ,dels af Båring- Asperup sangkor ( under ledelse af organist Karen Folke) og dels  fællessang, sunget sange som er skrevet af Niels V. Gade, da det jo er” N.V.Gade-år” i år.
Samt andre kendte efterårssange.

Her er flere billeder fra den aften:

Et hæfte blev udgivet ved korets 40 års jubilæum i 2010.

Korets 40 års jubilæumDet koster 50 kr

Det kan købes i:
Asperup Roerslev Lokalarkiv
Byvejen 29C, Baaring
5466 Asperup
Se!  http://www.ar-arkiv.dk/?page_id=300