Generalforsamling i BGF

Kære medlem af Båring GF
Så er der generalforsamling i vores -altså også din – forening. Kom og hør hvordan det går i foreningen.
Generalforsamlingen afholdes i Klubhuset tirsdag den 6. februar kl. 19.00

Dagsorden:

1. Valg at dirigent.
2. Aflæggelse at beretninger.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Eventuel fremlæggelse og godkendelse af:
a) budget
b) forretningsorden for aktivitetsudvalg, jfr. § 6.
6. Valg af bestyrelse med suppleanter.
7. Valg af aktivitetsudvalg med suppleanter.
8. Valg at revisorer med suppleant.
9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal indsendes til foreningens formand senest 8 dage før.

Vel mødt.

På vegne af bestyrelsen, Ejvind Juelsgaard