Frivilligt Arbejde

Frivilligt arbejde

Asperup sognehus

 

Asperup kirke forår, redigeret

Roerslev kirke, redigeret

Asperup og Roerslev sogne

2017

 

 

 

Udbringning af varer
Er man selv forhindret i at komme i Dagli’Brugsen kan man få varer bragt ud.
Kontakt: Karen Busse

Kirkebil
Der tilbydes kørsel til kirke og sognehus til alle der har behov.
Kontakt: Karen Busse

Strikkecafe

Vi strikker, syr og hækler babytøj til SOS Gambia i Afrika. Nogle af deltagerne fra strikkecafeen rejser til Gambia og er med i uddelingen af tøjet. Det er en meget direkte
u-landshjælp.
Mandag i ulige uger fra kl. 13.30 – 16.30
Kontakt: Lis Kristensen.

 

Stolegymnastik
I forbindelse med strikkecafeen er der stolegymanstik fra kl. 16.00 – 16.30
Mandag i ulige uger fra kl. 13.30 – 16.30
Kontakt: Birgit Omby

Høstmarked

I forbindelse med børnenes høstgudstjeneste
i Asperup kirke arrangeres et høstmarked
ved Sognehuset med forskellige boder og underholdning for børnene.
Overskuddet går til SOS Gambia.
Kontakt: Kirsten Jensen

 

Bagegruppe
Til Åben Hus og andre arrangementer bliver det værdsat med et godt stykke brød til kaffen. Det sørger bagegruppen for.
Kontakt: Inger Clausen

 

Gå dig glad
Gå dig glad


Efter en god travetur nyder vi en kop kaffe/the, mens vi drøfter stort og småt. Det giver motion og socialt samvær.
Hver torsdag kl. 9.30 ved Sognehuset.
Kontakt: Lis Kristensen eller Ebba Tornøe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddeling af Sogneblad
Uddeling af sogneblad

4 gange om året sørger frivillige uddelere for at Sognebladet kommer ud til alle husstande.
Kontakt: Kirsten Jensen
En gruppe gør det klar til uddeling og sender det til udenbys abonnenter.

 

 

Spisning

Efter gudstjenesten skærtorsdag er der spisning i sognehuset. Ved andre lejligheder kan der være brunch el. lign.
Kontakt: Lis Kristensen eller Karen Busse

 

 

De Noble Gentlemen
De Noble Gentlemen
mødes ca. 5 gange om året til en lettere frokost og socialt samvær.
Kontakt: Jørgen Jørgensen eller Kaj Pedersen.

 

 


Praktisk arbejde

I forbindelse med arrangementer i kirken eller sognehuset er der ofte brug for hjælp til bordopstilling eller andre praktiske ting. Det kan også være plakater der skal sættes op rundt omkring eller hjælp ved børnegudstjenester og ved den årlige konfirmandlejr.
Kontakt: Kirsten Jensen

Det frivillige arbejde i Asperup og Roerslev sogne ledes af en koordineringsgruppe som er nedsat af menighedsrådet. KO-gruppen er ansvarlig for det frivillige arbejde samt igangsættelse af nye aktiviteter.

KO-gruppen består af følgende:

Kirsten Jensen
Tlf. 30 30 61 32
kirsten.bjensen@hotmail.com

Lis Kristensen
Tlf. 30 30 59 93
liskristensen09@gmail.com

Marianne Sørensen
Tlf. 40191707
p.elbaek@privat.dk

Karen Busse
Tlf. 60 92 71 94
bussekaren@gmail.com

Jørgen Jørgensen
Tlf. 64 48 14 23
uro@mail.dk

Finn Kristiansen
Tlf. 22 36 06 23
finnjuulchristiansen@gmail.com

Ingelise Andersen
Tlf. 25328977
ingeland@live.dk

Anders Henriksen, sognepræst
Tlf. 29449056
afh@km.dk

Kirsten Greve, menighedsrådsrep.
Tlf. 64 48 14 06
ktg@privat.dk

 

Øvrige kontaktpersoner:

Inger Clausen
Tlf. 40 18 86 82
inger@lclausen.dk

Kaj Pedersen
Tlf. 29704748
kaj0947@gmail.com

Ebba Tornøe
Tlf. 24 92 44 85
aetornoe@tele.dk

Birgit Omby
Tlf. 41661620
omby@stofanet.dk

Årets gang i det frivillige arbejde: